Τομείς Δραστηριότητας

Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης.

  •  Έλεγχος  προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, 
  •  Διεκπεραίωση υπόθεσης συνταξιοδότησης, σε κύρια και επικουρικά ταμεία, ηλεκτρονική κατάθεση αιτήσεως,
  • Έλεγχος και κατάθεση δικαιολογητικών για παραπομπή σε επιτροπές ΚΕΠΑ για οποιαδήποτε αιτία 
  •  Δικαστική προσφυγή ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, προνοιακά επιδόματα.

  Διαμεσολάβηση

  Αστικό Δίκαιο.

 Το γραφείο μας εξειδικεύεται στον τομέα του αστικού δικαίου και συγκεκριμένα, σε υποθέσεις που αφορούν:

  • Τα ακίνητα (μεταβιβάσεις, μισθώσεις, ιδιοκτησιακές διαφορές κλπ).
  • Τις Κληρονομικές υποθέσεις (έκδοση κληρονομητηρίου, αποδοχή κληρονομίας, σχετικές φορολογικές εκκρεμότητες, αγωγές κληρονομικού δικαίου κλπ).
  • Τα Τροχαία ατυχήματα (εξωδικαστική και δικαστική διεκδίκηση αποζημιώσεων απο ασφαλιστικές εταιρίες και ιδιώτες).
  • Τη σύσταση κάθε είδους Σωματείων, (Αθλητικών, Αστικών Μη Κερδοσκοπικών Εταιρειών – ΑΜΚΕ, Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων κλπ.)

  Στο Oικογενειακό Δίκαιο

  Δίκαιο των Αλλοδαπών και της Μετανάστευσης, (άδειες διαμονής καθώς   
  και αιτήσεις πολιτογράφησης, ιθαγένειας).